Termeni și condiții

Ultima actualizare: 7 martie 2024

Site-ul www.zerodurere.net, denumit în continuare RestartiX Zero Durere, este deținut și administrat de S.C. CENTRUL INTEGRATIV ONLINE ZERO DURERE S.R.L., denumit în continuare ”Vânzător”,

Conținut

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioada;
  • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada;
  • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.
2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de confirmare a plății.
2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Client/Cumpărător. Pentru motive justificate RestartiX Zero Durere își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel RestartiX Zero Durere. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa RestartiX Zero Durere, la adresa contact@zerodurere.net, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.
3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “CONTACT” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
3.3. RestartiX Zero Durere poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care RestartiX Zero Durere are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
3.4. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.
3.5. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
3.6. Serviciile furnizate de RestartiX Zero Durere în schimbul abonamentelor nu sunt servicii pe suport material (CD / DVD sau de altă natură). Achiziția unui abonament oferă Clientului/Cumpărătorului accesul imediat la materialele publicate în cadrul platformei RestartiX Zero Durere . Accesul la Serviciile achiziționate va fi efectiv doar după confirmarea plății contravalorii acestora.

4. POLITICA DE RETURNARE

4.1. Legea în vigoare oferă oricărui cetățean dreptul de a se retrage dintr-un contract încheiat la distanță în termen de 14 zile de la încheierea acestuia, fără justificarea deciziei și fără alte costuri în afară celor prevăzute de lege. Totuși, această prevedere nu se aplică în cazul serviciilor de care Clientul/Cumpărătorul beneficiază imediat și integral, al celor cu conținut digital, nefurnizate pe suport material sau personalizate în mod clar pentru Client/Cumpărător, așa cum sunt serviciile oferite de www.zerodurere.net.

4.2. În cazul în care Clientul dorește să i se restituie banii înapoi, are la dispoziție 3 zile de grație după expirarea celor 14 de zile menționate mai sus la art. 4.1. să trimită o solicitare scrisă în acest sens pe adresa contact@zerodurere.net

4.2.1. Solicitarea trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru validarea returnării banilor:

să fie trimisă în termen de minimum 1 zi și maximum 3 zile de la expirarea celor 14 de zile menționate mai sus la art. 4.1.
să conțină numele, prenumele, adresa de email asociată Contului său pe www.zerodurere.net, numărul și seria facturii primite de la S.C. CENTRUL INTEGRATIV ONLINE ZERO DURERE S.R.L.
un extras de cont, care să conțină confirmarea codului său IBAN (fără nicio altă informație legată de solduri și tranzacții bancare) și să valideze astfel că este deținătorul de drept al acelui cont bancar.

4.2.2. Modalitatea de restituire va fi DOAR prin transfer bancar, din contul S.C. CENTRUL INTEGRATIV ONLINE ZERO DURERE S.R.L. către contul furnizat de către Client în solicitarea sa, în termen de max 5 zile de la data returnării produsului.

4.3. Prin acceptarea prezentului Document de către Client, Clientul își dă acordul expres să beneficieze de Serviciile RestartiX Zero Durere imediat după efectuarea și confirmarea de primire a plății.

4.4. În suma returnată de vânzător, este inclus și prețul transportului inițial.

4.5 Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului. Se recomandă utlizarea aceluiași serviciu de transport utilizat pentru recepționarea produselor

4.6. Produsele vor fi returnate în starea lor originală și în ambalajul original (ambalajul produsului trebuie să fie protejat pe toată durata transportului de la client până la livrarea în deposit. Consumatorul are obligația să returneze toate părțile componente ale produsului returnat, în caz contrar NU i se va restitui contravaloarea produsului în cauză).

4.7. Garanția acordată nu afectează drepturile consumatorilor prevăzute de Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora. Garanția se acordă pentru produsele ale căror instrucțiuni de utilizare au fost respectate întocmai.

4.8. Nu se asigură garanție pentru produsele deteriorate din cauza nerespectării instrucțiunilor de utilizare, întreținere și manipulare cât și a intervenției neautorizate asupra acestora.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a S.C. CENTRUL INTEGRATIV ONLINE ZERO DURERE S.R.L. , acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de RestartiX Zero Durere, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al RestartiX Zero Durere asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al RestartiX Zero Durere.
5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între RestartiX Zero Durere și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea RestartiX Zero Durere cu referire la acel Conținut.
5.4. În cazul în care RestartiX Zero Durere conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urmă acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea RestartiX Zero Durere pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
5.5. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea RestartiX Zero Durere și/sau al angajatului/prepusului RestartiX Zero Durere care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care această există, față de respectivul conținut.
5.6. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.
6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la dată plasării Comenzii. RestartiX Zero Durere își rezervă dreptul de a nu fi responsabil pentru informațiile furnizate în mod incorect.
6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urmă unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de RestartiX Zero Durere, în cazul plății online;
6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
6.5. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

6.6. Servicii de tip abonament
6.6.1. În cazul achiziționării unui serviciu de tip abonament pentru o perioadă determinată de un an, clientul va beneficia de planuri personalizate de kinetoterapie asistată online, oferite de experții RESTARTIX. Aceste planuri sunt personalizate în funcție de nevoile individuale ale clientului și sunt valabile până la expirarea termenului abonamentului. Odată cu expirarea abonamentului, accesul la aceste planuri personalizate va înceta automat.

6.6.2. RESTARTIX oferă posibilitatea achiziției în rate a serviciilor de tip abonament. În acest caz, după efectuarea plății primei rate, clientul va primi acces la platformă și la serviciile aferente pentru o perioadă de 30 de zile. Ratele ulterioare trebuie plătite la intervale de 30 de zile fiecare, iar cu fiecare rată plătită, accesul clientului este prelungit cu încă 30 de zile.

6.6.3. În cazul achiziției unui abonament în rate, la plata ultimei rate, clientul va primi acces pentru perioada rămasă până la completarea duratei abonamentului achiziționat. De exemplu, pentru un abonament achiziționat în două rate: la plata primei rate, clientul primește acces pentru o lună; la plata celei de-a doua rate, accesul este prelungit pentru încă 11 luni. Similar, pentru un abonament achiziționat în trei rate: la plata fiecărei rate, accesul este prelungit cu o lună, iar la plata ultimei rate, accesul este prelungit pentru perioada rămasă până la completarea anului.

6.6.4. În situația în care clientul decide să nu mai continue plata ratelor, accesul la platformă și la serviciile aferente va fi suspendat automat la expirarea perioadei de 30 de zile acoperite de ultima rată plătită. RESTARTIX își rezervă dreptul de a restricționa accesul la servicii în cazul neîndeplinirii obligațiilor financiare de către client.

7. CONFIDENȚIALITATE 

7.1. Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.
7.2. Prin înscrierea în baza de date a www.zerodurere.net, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către angajați ai www.zerodurere.net.
7.3. RestartiX Zero Durere are implementate toate cerințele legale necesare la nivel european pentru ca datele utilizatorilor noștri să fie protejate. Veți găsi informații legale afișate despre cum colectăm și utilizăm datele personale în fiecare loc în care acestea sunt colectate, cât și informații despre cookies pe site-ul nostru și cum pot fi gestionate acestea.
7.4. Nu vom colecta niciodată datele personale ale Clientului/Cumpărătorului înainte să avem acordul său.
7.5. Ca Utilizator/Client/Cumpărător al site-ului nostru ai dreptul să ceri ștergerea tuturor informațiilor legate de contul tău (contul tău, abonamentul la newsletter-e etc.).
7.6. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. RestartiX Zero Durere nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
7.7. Prin înscrierea în baza de date a RestartiX Zero Durere, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai RestartiX Zero Durere: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; cât și de alte companii cu care RestartiX Zero Durere poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor etc.
7.8. Dacă Clientul/Cumpărătorul autorizează colectarea datelor sale personale, Vânzătorul se angajează să le folosească întotdeauna în beneficiul Clientului/Cumpărătorului. Atunci când știm mai multe despre Client/Cumpărător și preferințele sale, putem să facem recomandări relevante și utile pentru Client/Cumpărător și care îi vor salva acestuia timp.

8. PUBLICITATE

8.1. Newsletterele RestartiX Zero Durere sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Vânzător. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.
8.2. În momentul în care Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.
Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:
8.2.1. prin contactarea Vânzătorului în acest sens.
8.2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.
8.3. Renunțarea la primirea de Newslettere nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.
8.4. Promoțiile efectuate de RestartiX Zero Durere cad sub incidența legii OG. Nr 99/2000 și acestea pot suferi modificări în funcție de campaniile de marketing implementate.

9. FACTURARE – PLATĂ

9.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.zerodurere.net
9.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de RestartiX Zero Durere, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul sau.
9.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.
9.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de RestartiX Zero Durere, putându-le salva și arhiva la rândul sau în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.
9.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către RestartiX Zero Durere în Contul sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.
9.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: contact@zerodurere.net.
9.8. Datele cardului de plată ale Clientului / Utilizatorului / Cumpărătorului nu vor fi accesibile Vânzătorului și nici nu vor fi stocate de către RestartiX Zero Durere sau de către procesatorul de plăti integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
9.9. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.
9.10. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex. să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

10. RĂSPUNDERE

10.1. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcut vinovat pentru daunele sau pagubele apărute prin folosirea în alte modalități decât cele recomandate a produselor și serviciilor achiziționate prin intermediul acestui site. Site-ul www.zerodurere.net și materialele aferente sunt folosite „așa cum sunt” și „atât cât sunt disponibile” fără garanții de niciun fel. Utilizatorii / Clienții / Cumpărătorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe propriul risc.
10.2. Vânzătorul nu garantează că utilizarea serviciilor va fi neîntreruptă, disponibilă permanent, fără erori sau că va răspunde în orice moment cerințelor sau exigențelor individuale ale Utilizatorilor / Clienților / Cumpărătorilor sau de orice alte defecte în Serviciile oferite. De asemenea, Vânzătorul nu oferă nicio garanție și nu își asumă responsabilitatea pentru conectivitatea și disponibilitatea Serviciilor.
10.3. Vânzătorul nu garantează și nu asigură acuratețea, veridicitatea, caracterul complet sau incomplet al informațiilor prezentate pe Site. Implicarea sau neimplicarea Vânzătorului în ceea ce privește oricare dintre informațiile incluse pe Site nu poate avea semnificația acceptării sau susținerii respectivei informații. Vânzătorul nu poate răspunde și nu poate fi tras la răspundere pentru nicio pierdere sau prejudiciu cauzat ca urmare a încrederii sau neîncrederii în informațiile difuzate pe Site sau transmise prin orice alte mijloace.
10.4. Vânzătorul nu poate răspunde și nu poate fi tras la răspundere pentru niciun fel de daune accidentale, speciale, subsecvențiale sau indirecte rezultate din sau în legătură cu utilizarea sau imposibilitatea de a folosi RestartiX Zero Durere, inclusiv și fără limitare la pagube, pierderi, prejudicii, corupere de date sau programe, întreruperi de servicii si procurări de servicii înlocuitoare chiar dacă Vânzătorul știe sau a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune, cu excepția cazului în care acestea sunt produse ca urmare a intenției sau neglijentei grave a Vânzătorului. În limitele maxime prevăzute de lege, în nicio situație, răspunderea TOTALĂ a Vânzătorului (în orice formă de acțiuni oarecare în legătură cu prezentul Document sau utilizarea RestartiX Zero Durere) nu poate depăși suma pe care Clientul/Cumpărătorul a plătit-o către Vânzător. Dacă Utilizatorul/Clientul/ Cumpărătorul nu a plătit pentru utilizarea RestartiX Zero Durere, răspunderea TOTALĂ a Vânzătorului va fi de maxim 500 RON sau echivalentul acestei sume.
10.5. Vânzătorul nu va răspunde și nu poate fi tras la răspundere pentru niciun fel de daune, fie directe, indirecte, speciale, generale, compensatorii, în consecință și/sau incidentale, rezultate din activitatea desfășurată de către Utilizator / Client / Cumpărător sau de oricine altcineva în legătură cu utilizarea RestartiX Zero Durere, inclusiv și fără limitare la vătămări corporale, stres emoțional și/sau orice alte daune provocate de comunicarea sau întâlnirea cu alți Utilizatori / Clienți / Cumpărători ai RestartiX Zero Durere în afara Site-ului sau prin intermediul acestuia. Vânzătorul nu are nici o responsabilitate față de orice promisiuni ori angajamente asumate de către oricare dintre Utilizatori / Clienți / Cumpărători, precum și acțiuni sau inacțiuni rezultate din acestea.
10.6. Vânzătorul garantează Utilizatorului / Clientului / Cumpărătorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în oricare altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor RestartiX Zero Durere, fără acordul scris al acesteia.
10.7. Utilizatorii / Clienții / Cumpărătorii site-ului pot face comentarii și orice alte comunicări; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Utilizatorii / Clienții / Cumpărătorii care vor folosi o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare. Vânzătorul are dreptul de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site.
10.8. Vânzătorul nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligat la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă Vânzătorului și afiliaților/asociaților acestuia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, Vânzătorului și afiliaților/asociaților săi sau a celor cărora le retransmite dreptul de licență, dreptul de a utiliza numele pe care îl asociați cu un astfel de conținut. Utilizatorul / Clientul / Cumpărătorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane.
10.9. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
10.10. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la dată plasării Comenzii.
10.11. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.
10.12. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către Vânzător, acestea fiind opozabile Clienților / Utilizatorilor / Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăti online.

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, RestartiX Zero Durere are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.
11.2. Scopul colectării datelor este:
– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achiziționate;
– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS);
– de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului.
11.3. Prin completarea datelor în formularul de Creare Profil și/sau Finalizare Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a RestartiX Zero Durere și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 11.2.
11.4. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.
11.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate pe adresa de email contact@zerodurere.net vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.
11.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate adresa de email contact@zerodurere.net vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:
11.6.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
11.6.2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;
11.6.3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
11.7. De asemenea, RestartiX Zero Durere poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 11.3., prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care RestartiX Zero Durere poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și Serviciilor.
11.8. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

12. FORȚA MAJORĂ

12.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.
12.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

13. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între RestartiX Zero Durere și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe din Municipiul București.